Факултет по математика и информатика

Нашата Мисия

Да съдейства за осъществяване на целите и да отстоява интересите на ФМИ

Да ангажира и да служи на всички възпитаници на ФМИ

Да насърчава възпитаниците на ФМИ в интелектуалната и емоционалната им връзка с факултета (това може да се стимулира с Годишна среща на възпитаници на ФМИ, спонсорирана от Декана...)

Да осигурява на ФМИ обществена подкрепа

Нашите Цели

Да осъществява контакт между миналото, настоящето и бъдещето на ФМИ, като поддържа близки връзки между вече завършилите възпитаници и настоящите студенти

Да подпомага връзките между членовете на организацията, където и да се намират те

Да насърчава обмяната на опит между членовете на организацията, чиито знания и възможности могат да бъдат полезни за останалите

Правилник на Алумни клуб

В прикачения документ ще намерите правилника на Алумни клуба

ПРАВИЛНИК АЛУМНИ КЛУБ